Skip to main content

Mária s Honzíkom na Zimnom horolezeckom kurze


 
S Majkiným dovolením citujem niekoľko viet z jej príspevku na facebooku:

" Arctic conditions with strong winds and snow into the face. Visibility from bad to none. Frozen glasses and gloves covered by ice. This is our warm welcome to Tatry. Indeed, there is no place on Earth warmer than our refuge, you can fully trust me on that.
At winter mountauneering training course with Rockstar - horolezecká škola

Arktické podmienky so silným vetrom a snehom do tváre. Viditeľnosť od zlého po žiadnu. Zamrazené okuliare a rukavice pokryté ľadom. Toto je naše srdečné Tatranské privítanie. Skutočne, na Zemi nie je teplejšie miesto ako naše útočisko, v tom mi môžete plne veriť.
Na zimnom kurze mountauneeringu s Rockstar - horolezecká škola
 
Leading and rappelling in the blizzard. Tested by the winter in High Tatras. First lead on easy ice. Frozen and proud. Believe it or not, this is what happiness looks like. Thank you Duško for making this possible for me.

Tahaní délek a slanovaní ve vánici. Teď jsem otestovana tatranskou zimou. První vytažená délka na lehkém ledu. Jsem zmrzlá a pyšná na sebe. Takto vypadá štěstí i když se to možná nezdá. Ďakujem ti Duško že jsem to nakonec dokázlla. "
 
Mne ostáva len dodať že kto veľmi chce niečo dosiahnuť nájde v sebe silu prekonať všetky prekážky a nástrahy. Majka S Honzíkom sa dotkli svojich hraníc a svojou prípravou pred kurzom a obrovskou snahou sa "TO" naučiť zvládli nepriazeň počasia a program kurzu bravúrne. Z piatich dní sme štyri dni makali v teréne, vyliezli tľady, mixi a stáli na jednom vrchole, hrabali sa v snehu (záhrab aj lavínovú problemetiku). Tak už len nezaspať na vavrínoch a opakovať, cvičiť a liezť wink